Tuulilasit

Auton tuulilasi kokee joskus valitettavia vaurioita. Tuulilaseja vaurioituu eniten keväisin pikkukivien ja hiekoitushiekan vuoksi. Vaurioissa joskus riittää korjaus, mutta isommissa tapauksissa tuulilasi pitää vaihtaa kokonaan.

Tuulilasin vaihto ja korjaukset

Auton tuulilasi kokee joskus valitettavia vaurioita. Tuulilaseja vaurioituu eniten keväisin pikkukivien ja hiekoitushiekan vuoksi. Vaurioissa joskus riittää korjaus, mutta isommissa tapauksissa tuulilasi pitää vaihtaa kokonaan.

BestDrive tarjoaa niin tuulilasien korjauksia kuin vaihtojakin. BestDriven ammattitaitoinen ja pätevä henkilökunta käy läpi vahinkojen laajuuden ja sopii tarvittavista toimenpiteistä yhdessä asiakkaan kanssa.

Tuulilasin korjaus

Tuulilasin korjaus on paras vaihtoehto, jos vaurio on halkaisijaltaan korkeintaan 2 cm. Korjaus pitää tehdä nopeasti, sillä vaurio laajenee pikkuhiljaa, mikä heikentää näkyvyyttä ja lujuutta. Lasipinnan reunat ovat erityisen herkkää aluetta. Iskemä saattaa myös heijastaa valoa, mikä niin ikään on näkyvyyden kannalta haitallista.

Jos vaurio sijoittuu kuljettajan näkökentän alueelle, korjausta ei tule tehdä, vaan lasi kannattaa vaihtaa kokonaan. Monissa maissa kuljettajan katselualueen korjaukset ovat kokonaan kiellettyjä.

Tuulilasin halkeaman on usein aiheuttanut singonnut kivi. Myös lämpötilan muutokset ja teiden kunto saattavat edistää halkeaman syntymistä. Auto ei välttämättä pääse katsastusta läpi, jos tuulilasissa on halkeama, joka häiritsee kuljettajan näkökenttää. Jos halkeamaa ei korjata nopeasti, siihen kerääntyy likaa ja halkeama alkaa laajeta. Nopea toimenpide säästää rahaa ja lisää turvallisuutta.

Halkeaman tavoin myös tuulilasin särö laajenee ajan myötä. Jos korjaustoimenpiteiden aloittamisessa hidastellaan, säröstä kehittyy halkeama. Säröön voi myös päätyä vettä, joka jäätyy. Silloin särö leviää helposti, ja ainoana keinona usein on lasin vaihtaminen. Myös särö voi aiheuttaa hylkäyksen katsastuksessa.

Tuulilasin vaihto

Joskus tuulilasin vauriot ovat merkittävyydeltään sitä luokkaa, että tuulilasi joudutaan vaihtamaan kokonaan. Jos vaurio on halkaisijaltaan yli 2 cm tai jos se sijaitsee lähellä tuulilasin reunaa, tuulilasin korjaus on lähes mahdotonta. Tuulilasin vaihto täytyy niin ikään tehdä mahdollisimman pian. Tuulilasi on osa auton tukirakennetta ja siksi rikkinäinen tuulilasi heikentää turvallisuutta.

Takalasin korjaus ei yleensä onnistu, sillä rikkoutunut takalasi murentuu helposti. Rikkinäisen takalasin myötä auto myös altistuu herkästi rikoksille. Myöskään sivulasin korjaus ei tavallisesti onnistu, koska sivulasi helposti murentuu pieniksi siruiksi. Etulasin tavoin myös taka- ja sivulasi tulee vaihtaa mahdollisimman pian vaurion syntymisen jälkeen.

Teemme tuulilasin vaihtoja ja korjauksia seuraavissa toimipisteissä