Öljynvaihto

Öljynvaihto on yksi tärkeimmistä autohuollon toimenpiteistä, minkä lisäksi se on osa auton säännöllistä huoltoa. Kun öljynvaihdosta pidetään huolta, varmistuu auton varma toiminta sekä mahdollisimman pitkä ja taloudellinen käyttöikä.

Öljynvaihto

Öljynvaihto on yksi tärkeimmistä autohuollon toimenpiteistä, minkä lisäksi se on osa auton säännöllistä huoltoa. Kun öljynvaihdosta pidetään huolta, varmistuu auton varma toiminta sekä mahdollisimman pitkä ja taloudellinen käyttöikä. Lisäksi polttoaineen kulutus vähenee hyvälaatuisen öljyn ansiosta.

Moottoriöljy estää moottorin kulumista kovassa rasituksessa. Öljyn voidellessa moottoria moottori ei kulu, ja lisäksi moottorin käyttöikä pitenee.

Moottorin käydessä öljyyn kerääntyy palamisjätettä ja metallihiukkasia. Öljy onkin vaihdettava riittävän usein, jotta öljyn puhtaus ja voitelevuus säilyisivät. Puutteellisen voitelun vuoksi moottorissa tapahtuu kitkaa ja lämpötilan nousua. Sen päätteeksi moottori leikkaa kiinni ja pahimmillaan vioittuu. Moottoria ja samalla öljyä rasittavat myös pöly ja kuiva ilma. Lämpötilan vaihtelu kerää moottorin sisäpintoihin vettä, joka kerääntyy öljyyn.

Öljynvaihdossa moottoriin saadaan paremmin voitelevaa, puhdasta öljyä. Se myös ehkäisee moottoriöljyn hapettumista. Öljy kuluu käytön myötä ja alkaa menettää voitelevia ominaisuuksiaan. Öljyä poistuu moottorista, kun sitä kulkeutuu männänrenkaiden välistä palotilaan. Tällaisessa tilanteessa öljy ei enää voitele niin kuin pitäisi, ja moottorin osat kuluvat.

Sopiva väli öljynvaihdolle on noin 10 000 – 15 000 kilometriä tai 1 vuosi, vaikkakin autonvalmistajien ilmoittamissa öljynvaihtoväleissä on merkittäviä eroja. Öljytila kannattaa pestä joka kolmannessa määräaikaishuollossa. Jos öljynvaihdon laiminlyö, ongelmat eivät välttämättä ilmene heti, sillä moottori kuluu hitaasti kitkan, lämmön ja paineen yhteisvaikutuksena. Siksi laiminlyönnit saattavat ilmestyä vasta myöhemmin kalliiden remonttien muodossa.

Öljyn tulee täyttää autonvalmistajan ilmoittama viskositeetti ja luokitus. Sen avulla moottorin osat saavat juuri oikean voitelun. Öljynvaihto tehdään silloin kun moottori on lämmin.

Öljynvaihto voidaan suorittaa kahdella erilaisella menetelmällä: joko vanhat öljyt lasketaan pois öljypropun kautta tai vaihtoehtoisesti imetään tietynlaisella laitteella öljyn mittatikun putken avulla. Öljynsuodatin vaihdetaan, ja tarvittaessa öljyproppuun asetetaan uusi tiivisterengas, jotta öljy ei vuotaisi propun kohdalla. Samassa yhteydessä on suositeltavaa tarkistaa tiiviisteen kunto ja tarvittaessa suorittaa sen vaihto.

Öljynvaihto ammattitaidolla BestDrivesta

BestDrive tarjoaa laadukasta öljynvaihtoa, joka pidentää moottorin elinikää. Asianmukaisen öljynvaihdon myötä auton arvo, ajattavuus ja turvallisuus säilyvät. Auto on myös luotettavampi ja tehokkaampi, minkä lisäksi se kuluttaa ympäristöä vähemmän.

Teemme öljynvaihtoja seuraavissa toimipisteissä